Ruderální porosty

Provádíme sekání ruderálního porostu a náletových dřevin.

Ruderální porosty jsou dlouhodobě nesečené, neudržované louky, jedná se o nežádoucí rostliny (opuštěné zemědělské areály, zbořeniště, výsypky zeminy).

Zahradnictví Pohled, spol. s r.o.