Prořezy stromů

Bezpečnostní řez

Zdravotní řez

Výchovný řez

Redukční řez

Vazby

Kácení

 

Naši specialisté provádějí tyto řezy především lezeckou metodou a to z důvodu kvalitnějšího ošetření a zabránění druhotného poškození stromů. V případě nutnosti lze provádět řezy z pracovních plošin či jeřábů.

Ošetření je vždy prováděno co nejcitlivěji s ohledem na potřeby dřevin, ale také tak aby byla zajištěna bezpečnost lidí i jejich majetku.

Bezpečnostní řez

Jedná se o řez prováděný k zajištění bezpečnosti, podchodové či podjezdové výšky. Jedná se o odstranění suchých, poškozených či zlomených větví.

Zdravotní řez

Jedná se o řez, který se provádí především v době vegetace a slouží k zajištění dobrého zdravotního stavu dřevin včetně jeho bezpečnosti. Jedná se o odstranění suchých, mechanicky poškozených, zlomených, napadených větví, dále řez pahýlů, větví navzájem se křížících či nevhodně postavených.

Výchovný řez

je řez, který se provádí po výsadbě mladých stromů. Jedná se o zakládací řez, který slouží k zapěstování mladých stromků týkající se především výšky, nasazení koruny a rozložení kosterních větví. Upravuje se zde strom dle daných podmínek, včetně podchodové a podjezdové výšky.

Redukční řez

Jedná se o řez, který obsahuje jednostrannou či celkovou redukci koruny stromu. Provádí se u stromů nakloněných, s výrazně jednostrannou korunou, kde tento řez může vést ke stabilizaci stromu, nebo z důvodu elektrického vedení či blízkosti budov, kde tento řez je obvykle pro strom velkou zátěží. Zde je velmi důležité vést řez co nejcitlivěji s ohledem na zdraví stromu a snažit se ho provádět postupně a v co nejmenší míře.

Vazby

Jedná se o jednu z možností stabilizace korun s defektními typy větvení, přerostlými sekundárními korunami. Bezpečnostní vazby významně pomáhají k prodloužení doby dožití stromů.

Vazby statické - vrtané nebo podkladnicové, účelem těchto vazeb je pevné spojení jištěných větví, instaluje se ve spodní třetině koruny.

Vazby dynamické - vazby ze syntetických lan vyznačující se velkou dynamikou, zde je možnost instalace do vrchních partií koruny, kde fungují pro zachycení extrémních výkyvů, či jištěných větví v případě jejich selhání.

Kácení

Kácení klasické lze provádět všude kde to prostorové podmínky a bezpečnost dovolují. Dále je možnost v omezeném prostoru kácet postupně tzv. špalkovat, kácet po částech, které se buď shazují do prostoru pod strom a nebo na lanech spouštějí. V některých situacích je možnost kácet z pracovní plošiny či za pomoci jeřábu.

 

Zahradnictví Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Žďár nad Sázavou, Habry, Ledeč nad Sázavou, Jihlava, Polná, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Humpolec

 

Zahradnictví Pohled, spol. s r.o.